top of page
ECM LOGOS and sticker (1).png

21st Century Prominent Musicians Award 2023


Region Representative Special Prizes

Bibiana Miskolciova, Izabela Wiktoria Oliwia Torfs, Cooper Li, Connor McQuillan, Alex Yefremov, Xu Dong, Panitcha Daomukda, Jinhui Liang, Hakyung Emma Lee, Calissa Poon, Evan Khym, Dongwen Jiang, Alessandra Albo, Zhiyu Wang, Gina Han, Wencan Huang, Nathaniel & Caleb Choi, RODRIGO LANDA-ROMERO, Myron Romanul, Kinga Piechowiak & Julia Wizjan Duo, Adam Tang, Serghie Anastasia, LIANG ZHIYING, GUO ZIXI, Jinyun Wang, Wei Yi Tseng, Jayata Tieanworn, Mirei Kuroyanagi, Guo RU, Zijun Wei, Arianna Durkin, Pedro Salinas Robles, Kamila Dmytrykiw, Zhenqi Li, Pengcheng Wang, Qianchun Xu
 

Professional Category
 

Gold Prize
Anson Tong / DIFFUSE / Zhen Li - Composition
Arianna Durkin / Zhiyu Wang - Flute
Arianna Durkin / Dongwen Jiang /
Han Zhao - Conducting
Connor McQuillan / Zijun Wei / Jinghe Li - Piano
Luyao Wang / ZHIYUAN ZHANG - Vocal

 

Platinum Prize
Bibiana Miskolciova / Myron Romanul / Wencan Huang /
Lam, Ching Yi / Qianchun Xu - Piano
Kamila Dmytrykiw - Clarinet
Kinga Piechowiak & Julia Wizjan Duo - Flute & Piano
Alessandra Albo - Conducting
Gina Han / Hakyung Emma Lee - Vocal
Pedro Salinas Robles / Xu Dong - Composition
Zhenqi Li - Cello

 

Silver Prize
YIFAN SONG - Vocal
Aidan Yip - Flute
Miaomiao Cui - Piano
Duanxuting - Clarinet
HAOYIFANG - Cello

 


Virtuoso Category
 

Platinum Prize
Jinhui Liang - Composition
Qianchun Xu - Piano

 

Gold Prize
Evan Khym - French Horn
Xin Li / YIKE WAN / Pengcheng Wang - Vocal
LIANG ZHIYING - Percussion
YANLING ZHANG - Piano
Yixuan Wang - Composition
Ziqing Lin - Cello

 

Silver Prize
Jinyun Wang - Piano
Yonna Zhang - Cello
Jinpengzuo - Vocal
Zhuyu Han - Composition

 


Artist Category
 

Platinum Prize
Adam Tang - Bassoon
Clarisse Poon - Percussion
Guo RU - Violin
ONPUI WU - Zither
RODRIGO LANDA-ROMERO - Piano

 

Gold Prize
Clarisse Poon / Serghie Anastasia - Composition
GUO ZIXI - Cello
Nathaniel & Caleb Choi - Cello & Violin
Mingrui Zhang - Flute

 

Silver Prize
Jayson Chung / Jiaxin Liu - Violin

 

Bronze Prize
Luo Qiyuan - Piano
Meishuo Pan - Composition

 


Talent Category
 

Platinum Prize
Calissa Poon / ​
Wei Yi Tseng - Piano
Cooper Li - Violin
Tiancheng Feng - Marimba

 

Gold Prize
Hua Nan / Jayata Tieanworn - Oboe
Izabela Wiktoria Oliwia Torfs - Composition
Leo Chen - Trumpet
Tri City Nightingale - Piano 8 Hands

 

Silver Prize
Tri City Nightingale - Piano 6 Hands
YINGTING HE - Vocal
Jenny Yu - Oboe
Yiyang Song - Cello

 


Junior Category
 

Platinum Prize
Panitcha Daomukda - Piano
 

Gold Prize
Alex Yefremov / Mirei Kuroyanagi - Piano
Waverly Field - Violin

 

Silver Prize
Pasis Pitukkulsiri / QIU ZITAI - Violin


Youth Category
 

Gold Prize
MOANA - Piano
 

Artist of the Month
Kinga Piechowiak & Julia Wizjan Duo
 

bottom of page