ECM & CB LOGOS (4).png

2022 European Autumn Music Competition
(All Instruments & singers)

* Country / Region Representative Winner

Professional Category

 

Gold Prize
Rafał Marek Wiśniewski* - Violin
Brian Field* - Composition
Rosa Bugarin* - Cello
Yumi Jang - Piano
Lan Jin* - Voice
Shutong Chen / Jin Park* - Conducting
PU XUEQING - Bassoon
Qian Zhang - Vocal

 

Silver Prize
Henry Bernardy - Piano
Jonty Kim - Violin
Guillaume Sauvageot - Cello
Troy Leflore / Mathieu Dambrose - Voice
Mingqi Lee - Flute
Frances Aochen Jia - Composition

 

Bronze Prize
Harpreet Lam - Piano
Samuel Tran - Piano
Quincy Cler - Viola
Janice Wall  - Vocal
Xinyao Zeng - Double Bass
Jonah Clarke - Cello


Virtuoso Category
 

Gold Prize
Yuxi Yang - Harp

 

Silver Prize
May Mosley - Violin

 

Bronze Prize
Ivan Searle - Oboe
Gim Youngjae - Vocal
Fazekas Dénes - Flute


Artist Category
 

Gold Prize
Elishia Yeung* - Harp
Victoria Tan - Violin
Fangfei Ding - Organ
Phoonseeraah Tieanworn* - Piano
Yuanming Gao - Vocal
Zhanru Li - Cello

 

Silver Prize
Jialei Zhang - Piano
Haya Dalby - Vocal
Jannah Schwartz - Viola
Fateh Rayner - Piano

 

Bronze Prize
Tristan Proulx - Violin
Lester Galindo - Vocal
Wisław Budny - Cello
Eben Bruce - Violin


Talent Category
 

Gold Prize
Zhao ZeKuan / Lin Cong Wen - Harp
Jayata Tieanworn / Ethan Lin Shengzhe / TAT KAI ZHENG - Piano
Luciano Armand Copok* - Voice
Ian Chong Jin LEE* - Flute

 

Silver Prize
Cheng Ho Hin - Piano
Ishaq Marin, Wang Rui - Violin
Dneg Yiwei - Harp
Billie Brook - Cello

 

Bronze Prize
Bianka Orr - Drums
Zhang XuanZi - Harp
Claire ZiXu Chong - Piano
Buyi Loh - Vocal
Yuqing Ye - Violin

 


Junior Category
 

Gold Prize
Zhang Youjie - Violin
YiChen Xu - Cello
Zhu YuXi - Harp
Chiu Cheuk Ying Luanna* - Piano
Purin Wattanasiri - Violin

 

Silver Prize
Lu NanXi - Harp
Karistu Schiano - Drums
Bai Wang - Piano

Clarke Schultz - Cello
 

Bronze Prize
Liu Zhifan / Alister Pierce - Violin
Wiġi Sonja - Clarinet
Yongqiu Zeng - Piano
Chung Dong-Sun - Flute


Artist of the Month

Rafał Marek Wiśniewski